mapa
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace ke svozu odpadu na rok 2022

Informace ke svozu odpadu na rok 2022INFORMACE KE SVOZU ODPADU NA ROK 2022 V OBCI SVĚTÍ – POZOR ZMĚNA SYSTÉMU!

Od 1. 1. 2022 nabývá účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která reaguje na změny v odpadové legislativě.

Od nového roku přestávají platit smlouvy uzavřené s obcí a poplatek bude vybírán na základě svezeného objemu.

Občané tedy nově musí vyplnit přihlášku s četností svozu a na základě této přihlášky jim bude vydána příslušná známka, případně pytle. Poplatek je možné uhradit do 31. 3. 2023. Povinnost se vztahuje na všechny nemovitosti v obci, tedy i ty, které nejsou trvale obývány, ale jsou určené k bydlení!

Svoz směsného komunálního odpadu (černá popelnice) bude probíhat na základě svozového plánu pro rok 2022 – tedy v sudé úterý a to 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc dle přihlášky.

Pokračuje svoz plastů z domácností (žlutá popelnice), ale mění se svozový den na lichý čtvrtek – 1x za 14 dní

Poplatek za odpad činí u běžných nádob o objemu 120 l:

1x 14 dní: 2.028,- Kč (120 l x 0,65 Kč x 26 svozů)

1x měsíčně: 1.014,- Kč (120 l x 0,65 Kč x 13 svozů)

Pytel: 78,- Kč (120 l x 0,65 Kč)

Tyto informace a přílohy obdržíte do schránek!

Přihláška ke svozu odpadu

Svozový plán plasty

Svozový plán směsný odpad