mapa
Obec Světí se nachází přibližně 7 km od města Hradec Králové severozápadním směrem do budoucna za dálničním obchvatem. Geomorfologicky je území součástí Hořicko-Jaroměřské pahorkatiny. Z klimatického hlediska spadá do mírně teplé oblasti s převážně mírně suchým podnebím a mírnou zimou. Průměrná nadmořská výška obce je 245 m. Z hydrologického hlediska je území zastoupeno jižně od obce na říčce Melounce rybníkem Mlýnek.

Více o obci zde

 

Dne 27. 9. 2014 zde také byla slavnostně otevřena naučná stezka s názvem "Život ve vodě, lese a na poli" v prostoru Na Panně. Má celkem 5 informačních zastavení a tři z nich jsou navíc doplněny lavičkami. V blízkosti poslední informační tabule je v souvislosti s obsahem textu instalován hmyzí hotel.

Něco málo o naučné stezce

kostel

Úřední deska obce

6. 5. 2019 Závěrečný účet mikroregionu OPZ 1866 za rok 2018

Závěrečný účet OPZ v příloze.

více...

6. 5. 2019 Informace k volbám do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka obce Světí Ing. Martina Saláková Šafková § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

 Volby do Evropského parlamentu se konají:

  • v pátek 24. května 2019 od 14 do 22 hodin a
  • v sobotu 25. května 2014 od 8 do 14 hodin

Místem konání volby ve volebním okrsku Světí je volební místnost v budově Obecního úřadu Světí, Světí 1, 503 12 Všestary pro voliče přihlášené k trvalému pobytu na území obce Světí a ostatní voliče s platným voličským průkazem.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky do místa trvalého bydliště.

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené lístky nové.

 

více...

29. 4. 2019 Veřejná vyhláška Finanční úřad

Veřejná vyhláška a informace k platbě daně z nemovitosti v příloze.

více...