mapa
Obec Světí se nachází přibližně 7 km od města Hradec Králové severozápadním směrem do budoucna za dálničním obchvatem. Geomorfologicky je území součástí Hořicko-Jaroměřské pahorkatiny. Z klimatického hlediska spadá do mírně teplé oblasti s převážně mírně suchým podnebím a mírnou zimou. Průměrná nadmořská výška obce je 245 m. Z hydrologického hlediska je území zastoupeno jižně od obce na říčce Melounce rybníkem Mlýnek.

Více o obci zde

 

Dne 27. 9. 2014 zde také byla slavnostně otevřena naučná stezka s názvem "Život ve vodě, lese a na poli" v prostoru Na Panně. Má celkem 5 informačních zastavení a tři z nich jsou navíc doplněny lavičkami. V blízkosti poslední informační tabule je v souvislosti s obsahem textu instalován hmyzí hotel. V roce 2019 byla v lokalitě "U Studánky" instalována věž poznání se čtyřmi okruhy - stopy zvěře, ptáci, stromy, byliny.

Něco málo o naučné stezce

kostel

Úřední deska obce

15. 11. 2019 Oznámení Komplexní pozemkové úpravy - zjišťování průběhu hranic pozemků

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v přílohách.

Žádáme dotčené majitele pozemků o součinnost a umožnění vstupu na pozemek v souladu s platnou legislativou.

více...

12. 11. 2019 Záměr darování pozemku

Záměr darování pozemků Královéhradeckému kraji v rámci pozemkového vypořádání investiční akce Chodníky II. etapa v příloze.

více...

20. 9. 2019 Mikroregion OPZ 1866 - Rozpočtové opatření č. 2

Schválené rozpočtové opatření v příloze.

více...