mapa
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Žádost o revizi stavu vypouštěných odpadních vod z nemovitostí do obecní kanalizace

Žádost o revizi stavu vypouštěných odpadních vod z nemovitostí do obecní kanalizace 

Obec Světí splnila zákonnou povinnost pověřit vybraný podnikatelský subjekt s oprávněním správou kanalizace v obci a od roku 2021 má zpracován kanalizační řád, plán obnovy kanalizační sítě a také je prováděn odběr vzorků z jednotlivých úseků kanalizační sítě v jednotlivých částech kanalizační sítě. 

 

Veškerou administrativu pro naši obec a některé obce okolní provádí a zpracovává společnost Voda CZ SERVICE, s.r.o. se sídlem v Jaroměři. Tato společnost od letošního roku již provádí pravidelné odběry vzorků kanalizačních odpadních vod a zasílá pravidelné hlášení o výsledcích na odbor životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové. Odběry jsou prováděny několikrát ročně společností Voda CZ SERVICE následná analýza prováděna Vodohospodářskými laboratořemi v Pardubicích.  Dovolujeme si upozornit, že již v prvním odběru v naší obci bylo zjištěno několikanásobné překročení povolených hodnot sledovaných parametrů v části kanalizační sítě.   Konkrétní majitelé dotčených nemovitostí  v tomto úseku budou osloveni dopisem s pokyny jak postupovat pro řešení této situace s termínem požadované nápravy do konce srpna.

 

Tímto bychom Vás chtěli požádat i Vás ostatní o kontrolu Vašich jímek a případný vývoz společností, která Vám může vystavit protokol o likvidaci odpadních vod dle platné legislativy. Pokud byla v minulosti u Vaší nemovitosti vybudována jímka s přepadem do kanalizace, žádáme o trvalé odstranění tohoto přepadu, protože tato odpadní voda není nijak přečištěna a nemůže být do obecní kanalizace vypouštěna.  Správce kanalizace bude v následujících týdnech provádět opakovaný opravný rozbor na všech větvích kanalizace a výsledky můžou být nevyhovující i v dalších větvích kanalizační sítě. Následně budou již prováděny odběry a rozbory v pravidelných intervalech.  Jelikož  je možné,  že i Vaše nemovitost se podílí nebo může podílet  na znečištění vzorkovaných odpadních vod proveďte i Vy kontrolu Vaší ČOV případně jímky.

 

S případnými do dotazy se obracejte na vedení obce – starostka, místostarosta.