mapa
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Překročení limitů sledovaných látek v odpadních vodách v obci Světí

Překročení limitů sledovaných látek v odpadních vodách v obci SvětíObec Světí splnila zákonnou povinnost pověřit vybraný podnikatelský subjekt s oprávněním správou kanalizace v obci a od roku 2021 má zpracován kanalizační řád. Je také prováděn odběr vzorků z jednotlivých úseků kanalizační sítě v jednotlivých částech kanalizační sítě. Veškerou administrativu pro naši obec a některé obce okolní provádí a zpracovává společnost Voda CZ SERVICE, s.r.o. se sídlem v Jaroměři. Tato společnost  provádí pravidelné odběry vzorků kanalizačních odpadních vod a zasílá pravidelné hlášení o výsledcích na odbor životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové. Odběry jsou prováděny několikrát ročně společností Voda CZ SERVICE následná analýza prováděna Vodohospodářskými laboratořemi v Pardubicích. 

Jak jsme Vás už informovali v minulosti, byly opakovaně a několikanásobně překročeny povolené limity sledovaných látek v kanalizační síti naší obce. 

Jelikož ani v následných odběrech vzorků není viditelný trend nápravy a u sledovaných látek BSK, CHSK, NL byly opět mnohonásobně překročeny povolené limity, přistupuje správce kanalizační sítě k mimořádným odběrům a trasování původců znečištění s okamžitou platností.

Odběry budou prováděny v jednotlivých šachtách před rodinnými domy, ve vodotečích a následně prováděny rozbory odpadních vod pro vytrasování původců znečistění.  Původci znečistění budou vodoprávním úřadem vyzváni podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, v souladu s nařízením vl. č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod k doložení dokumentů souvisejících s nakládáním s odpadními vodami (v případě domácí čistírny vod o výsledku vzorkování dle schválených limitů a v případě jímek o doklady o pravidelném vývozu autorizovanou společností). 

Jelikož se jedná s největší pravděpodobností o znečištění,  ke kterému dochází přetokem odpadních vod do kanalizační sítě bez přečištění, chtěli bychom Vás  požádat o okamžité a trvalé odstranění případných přepadů z těchto jímek a septiků do obecní kanalizace. Tyto přepady jsou v rozporu s platnou legislativou a v případě jejich odhalení hrozí uložení pokuty. Odpadní voda, která  není nijak přečištěna nemůže být do obecní kanalizace vypouštěna. 
 

Důrazně Vás tímto žádáme, abyste nakládání s odpadními vodami z Vaší nemovitosti neprodleně uvedli do souladu s platnou legislativou a předešli tak případným sankcím ze strany vodoprávního úřadu a odboru životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů