mapa
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace o svozu odpadu na rok 2024

Informace o svozu odpadu na rok 2024INFORMACE KE SVOZU ODPADU NA ROK 2024 V OBCI SVĚTÍ

 Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 

Povinnost se vztahuje na všechny nemovitosti v obci, tedy i ty, které nejsou trvale obývány, ale jsou určené k bydlení!

 

Svoz směsného komunálního odpadu (černá popelnice) bude probíhat na základě svozového plánu pro rok 2024 – tedy v sudé úterý a to 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc dle vyplněné přihlášky.

 

Pokračuje svoz plastů z domácností (žlutá popelnice), ale svozový den je lichý čtvrtek – 1x za 14 dní

  

Poplatek za odpad činí u běžných nádob o objemu 120 l:

1x 14 dní: 2.496,- Kč (120 l x 0,80 Kč x 26 svozů)

1x měsíčně: 1.248,- Kč (120 l x 0,80 Kč x 13 svozů)

Pytel: 96,- Kč (120 l x 0,80 Kč)

 

Platbu je možné provádět v úředních hodinách na obecním úřadu nebo formou převodu na účet - do poznámky uveďte jméno a číslo popisné. Známku pak naleznete ve schránce. 

 

Svozový plán na rok 2024 směsný komunální odpad

Svozový plán na rok 2024 plasty