Prodej palivového dřeva - revitalizace veř. prostranství

Obec Světí plánuje v rámci dotačního programu revitalizace veřejného prostranství u požární nádrže a  autobusové zastávky náhradu zeleně.


Staré dřeviny budou v těchto lokalitách vykáceny v rozsahu cca 70% a budou nahrazeny novými. Palivové dřevo z těchto stromů bude nabídnuto k odkupu obyvatelům obce za zvýhodněnou cenu. Bude se jednat především o dřeviny Bříza, Jasan, Smrk, Borovice.   Realizační firma provede kácení, úklid větví a dřevo bude připraveno v cca metrových nebo menších  kusech na místě káceni  k prodeji po množstvích  odpovídající jednotlivým stromům.
 
Případní zájemci o nákup dřeva se mohou formou emailu nebo SMS hlásit obecnímu úřadu s požadavkem rezervace dřeva z příslušného stromu. Stromy jsou od dnešního dne očíslovány čísly 1-11
Pro uspokojení co největšího počtu zájemců doporučujeme jednomu zájemci (rodině) rezervaci jednoho, maximálně dvou stromů. (V případě nezájmu obyvatel bude možnost nabídnout stromů více)
 
Rezervaci provádějte z důvodu transparentnosti pouze emailem na adresu obec@sveti.cz  nebo SMS na tel 725 140 033 s uvedením čísla stromu o který máte zájem, jménem a kontaktním telefonem. Následně Vám bude potvrzena rezervace a bude Vaše jméno zveřejněno na stránkach obce v pořadníku.
 
Dřevo bude k odběru cca 1.-2. týden v dubnu. OU upřesní dle postupu kácení.

Odběr bude požadován ihned následující den po výzvě !!!
 
Cena je stanovena dle odebraného množství PRM (Palivový rovnaný metr) následovně:
 
SMRK/Borovice : 250Kč /1 PRM 

Bříza:  500 Kč/ 1 PRM

Jasan č3: 500Kč / 1 PRM

Jasan č.4: 450Kč / 1 PRM   
Nabídka je platná pouze pro obyvatele obce Světí a obyvatele vůči nimž nemá obec evidovány žádné pohledávky.
 
Jedná se především o řádně uhrazený poplatek za psa, svoz odpadů, pakovaní vozidel na veř. prostranstvi, případně jiné  poplatky za užívání veřejného prostranství.

 

V případě dlaších dotazů se  obracejte na zastupitele obce.

 

Stav rezervací:

Strom č. 1 

Strom č. 2 - p. Tomášek, rezervace 29/3 10:49

Strom č. 3 - p. Drábková, rezervace 29/3, čas 10:15

Strom č. 4

Strom č. 5

Strom č. 6

Strom č. 7

Strom č. 8

Strom č. 9

Strom č. 10

Strom č. 11

 

Pozvánka na exkurzi s mikroregionem

Pozvánka na akci v příloze.

Přihlášky směřujte na Lenku Bečičkovou - tel. 602 775 780

 

Zápis do 1. třídy ZŠ Všestary

Informace k zápisu v příloze.

Pozvánka na První staročeský bál v Hostinci "Na Zavadilce"

Hostinec "Na Zavadilce" pořádá  v sobotu 25. března 2017  od 20 hodin První staročeský bál.

 

Více informací k akci v příloze.

Nabídka odkupu orné půdy v katastru obce Světí do majetku obce

Zastupitelstvo Obce Světí na svém zasedání dne 19. 12. 2016 vyslovilo souhlas se zahájením komplexních pozemkových úprav /KoPÚ/ na k.ú. Světí.

Součástí zpracování komplexních pozemkových úprav je i zpracování plánu společných zařízení, kterými jsou např. opatření k zpřístupnění pozemků jako polní, lesní cesty, mostky, propustky, brody, záchytné příkopy, zasakovací pásy, zatravnění, zalesnění, vodohospodářská opatření sloužící k odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, terénní úpravy, protihluková zeleň atd. Takže i naše obec by se mohla dočkat rekonstrukce a výstavby nových polních cest, mostků a propustků, poldrů nebo jiných zařízení, která budou plánem společných zařízení navržena.

Pro tyto pozemkové úpravy obec zřejmě nebude mít dostatečnou výměru orné půdy, jenž bude třeba na tyto úpravy využít.  V případě, že uvažujete o prodeji orné půdy ať už třeba i neúrodné, žádáme Vás pokud to bude možné,  aby jste se obrátili prioritně na obec Světí.  Nabízené ceny budou řešeny individuálně dle lokality, bonity a výměr. V každém případě obec bude přistupovat k odkupu tak,  aby cena pro prodávájícího byla výhodná.

 

Komplexní pozemkové úpravy

Informace naleznete v přiloženém dopisu.

Informace ke svozu odpadu

Platby za svoz odpadu je možné provádět v úředních hodinách obecního úřadu a to nejpozději do 31.3.2017.

Ceník v příloze.

Svozový plán na rok 2017

Svozový plán v příloze.

Obec Světí

Obec Světí leží v mírné dolině 7,5 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořské výšce 284m. Sousedí s vesnicemi Neděliště, Předměřice nad Labem, Bříza, Všestary a Rozběřice.

Není zcela jasné, proč obec získala své nynější jméno. V prvních písemných zmínkách je označována jako Světy, Světín, Svěci, od r. 1436 je však používán výhradně název Světí. Z vykopávek lze usuzovat, že místo bylo osídleno již v mladší době bronzové, písemné zprávy jsou však až od r. 1365, kdy obec, dvůr a kostel patřily německým rytířům v Hradci Králové. Kostel sv. Ondřeje, který je dominantou obce, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek od 3. 5.1958. (ÚSKP 26138/6-724).  V letech 1995-97 byla kompletně rekonstruována střecha a vnější omítka. V roce 2008 byla rekonstruována el. síť v kostele s vnitřním osvětlením. Nyní se připravuje rekonstrukce interiéru.

Od r. 1991 do současnosti je Světí samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. V tomto období byla provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie, telefonní sítě, místního rozhlasu, osvětlení, místních komunikací, chodníků v části obce apod.. Dále byla obec kompletně plynofikována a napojena na rozvod pitné vody. Rovněž tak bylo zřízeno místo veřejně přístupného internetu a bezdrátový místní rozhlas. V současné době je v obci evidováno 103 adres. Všechny adresy mají PSČ 503 12. Počet obyvatel se pohybuje okolo 300.  Je zde dobře fungující obchod smíšeným zbožím, knihovna, sportovní areál a hostinec „Na Zavadilce“, který je od r. 1995 majetkem obce. Od března r. 2000 je obec Světí součástí svazku obcí "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“.

Tvorba znaku a posléze praporu obce Světí se opírala o několik předloh, z nichž byla nejen pro svůj původ, ale i pro zajímavé grafické zpracování vybrána  možnost spojit heraldické symboly dvou šlechtických rodů - především to jsou Pernštejnové, dále pak Salavové z Lípy. Polcením štítu tak vznikla dvě stejná pole pro uplatnění dvou heraldických veličin: Na jedné straně je to polcená černá hlava zubra se zlatou zbrojí na stříbrném poli (Pernštejnové), druhá část je dvakrát dělena na pruhy (shora):Černý, stříbrný a červený. Tento projev je spojen s rodem Salavů z Lípy. Z pohledu výtvarného a kompozičního se jedná o nový symbol, který lze ve stejném provedení převést ze znaku na prapor se zachováním vážnosti a důstojnosti nejen pro současnost, ale i pro další řadu generací.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat