Výstraha ČHMÚ

ZCZC 151

WOCZ65 OPIN 221015

          VÝSTRAHA ČHMÚ

    VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo: PVI_2017/29

Vydaná: středa 22.02.2017 11:15 (10:15 UTC)

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

    Liberecký

    Ústecký:(DC,)

    od středy 22.02.2017 12:00 do odvolání

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

    Královéhradecký

    od středy 22.02.2017 12:00 do odvolání

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

    Praha

    Středočeský

    Karlovarský

    Plzeňský

    Jihočeský

    Pardubický

    Královéhradecký

    Liberecký

    Ústecký

    Vysočina

    Olomoucký:(JE,SU,)

    Moravskoslezský

    od středy 22.02.2017 12:00 do pátku 24.02.2017 14:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

    Středočeský

    Plzeňský

    Jihočeský

    Pardubický

    Vysočina

    Jihomoravský

    Zlínský

    Olomoucký

    od středy 22.02.2017 12:00 do odvolání

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

    Královéhradecký:(TU,)

    Liberecký:(JN,LB,SM,)

    od středy 22.02.2017 12:00 do čtvrtka 23.02.2017 15:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2017/28

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 28, upřesňuje časovou a územní

platnost výstrahy na silný vítr, vydatný déšť a povodňové jevy.

V čerstvém západním proudění budou přes naše území postupovat jednotlivé

frontální systémy.

V Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku bude ve středu (22. 2.) a v noci

na čtvrtek (23. 2.) foukat čerstvý jihozápadní až západní vítr, místy s

nárazy kolem 20 m/s (70 km/h), na horách kolem 30 m/s (110 km/h). Během

noci na čtvrtek a ve čtvrtek přes den bude vítr v severovýchodní polovině

území přechodně slábnout.

Ve čtvrtek odpoledne bude jihozápadní vítr znovu zesilovat na silný 8 až 13

m/s s nárazy 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h), na horách 30 až 35 m/s (110 až

130 km/h). Během pátku (24. 2.) bude vítr slábnout a měnit se na západní až

severozápadní.

Během středy a čtvrtka bude v Jizerských horách a Krkonoších trvaleji a

vydatněji pršet. Do čtvrtečního odpoledne očekáváme srážkové úhrny 40 až 60

mm. Většina srážek bude v dešti.

V reakci na další očekávané srážky a přetrvávající teplé a větrné počasí

bude zejména během noci a zítřejšího dne docházet k opětovným vzestupům

hladin vodních toků. Výrazné vzestupy očekáváme zejména v povodích Smědé,

Lužické Nisy, Mandavy, Ploučnice a Kamenice, kde nelze vyloučit dosažení 3.

stupně povodňové aktivity. K významnějším vzestupům bude docházet také na

tocích, které odvodňují Jizerské hory, Krkonoše a Orlické hory (zejména pak

v povodí horní Jizery a horního Labe), kde může být dosažen 2.SPA. Dosažení

1. SPA předpokládáme také na tocích odvodňujících Šumavu a Český les (horní

povodí Otavy a dále v povodí Nežárky), Českomoravskou vrchovinu, a také v

Olomouckém a Zlínském kraji. Ojediněle nelze vyloučit dosažení 1. SPA i v

jiných oblastech. Na několika tocích, zejména na Moravě, jsou hladiny i

nadále ovlivňovány ledovými jevy v korytech, v jejichž v důsledku na

některých tocích může být dosažen 1. a 2. SPA. Situace bude i nadále

upřesňována.

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty

zabezpečit stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit

neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/>
http://www.horskasluzba.cz).

 

Doporučení ke zmírnění následků vydatných srážek:

-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí

aquaplaningu.

-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,

pozor na podemletí krajnic a mostů.

Doporučení ke zmírnění následků jevů při povodňové aktivitě:

-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas

nebo internet ČHMÚ).

-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním

okolí.

-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného

sboru ČR.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Hujslová, Pecha

    ve spolupráci s VGHMÚř

    <http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index>
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.

 

html?layout=1

    <http://hydro.chmi.cz/hpps> http://hydro.chmi.cz/hpps

 

Distribuce: CZ

A,S,K,P,C,E,H,L,U,J,M,T (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)

NNNN

Pozvánka na První staročeský bál v Hostinci "Na Zavadilce"

Hostinec "Na Zavadilce" pořádá  v sobotu 25. března 2017  od 20 hodin První staročeský bál.

 

Více informací k akci v příloze.

Nabídka odkupu orné půdy v katastru obce Světí do majetku obce

Zastupitelstvo Obce Světí na svém zasedání dne 19. 12. 2016 vyslovilo souhlas se zahájením komplexních pozemkových úprav /KoPÚ/ na k.ú. Světí.

Součástí zpracování komplexních pozemkových úprav je i zpracování plánu společných zařízení, kterými jsou např. opatření k zpřístupnění pozemků jako polní, lesní cesty, mostky, propustky, brody, záchytné příkopy, zasakovací pásy, zatravnění, zalesnění, vodohospodářská opatření sloužící k odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, terénní úpravy, protihluková zeleň atd. Takže i naše obec by se mohla dočkat rekonstrukce a výstavby nových polních cest, mostků a propustků, poldrů nebo jiných zařízení, která budou plánem společných zařízení navržena.

Pro tyto pozemkové úpravy obec zřejmě nebude mít dostatečnou výměru orné půdy, jenž bude třeba na tyto úpravy využít.  V případě, že uvažujete o prodeji orné půdy ať už třeba i neúrodné, žádáme Vás pokud to bude možné,  aby jste se obrátili prioritně na obec Světí.  Nabízené ceny budou řešeny individuálně dle lokality, bonity a výměr. V každém případě obec bude přistupovat k odkupu tak,  aby cena pro prodávájícího byla výhodná.

 

Komplexní pozemkové úpravy

Informace naleznete v přiloženém dopisu.

Informace ke svozu odpadu

Platby za svoz odpadu je možné provádět v úředních hodinách obecního úřadu a to nejpozději do 31.3.2017.

Ceník v příloze.

Svozový plán na rok 2017

Svozový plán v příloze.

Obec Světí

Obec Světí leží v mírné dolině 7,5 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořské výšce 284m. Sousedí s vesnicemi Neděliště, Předměřice nad Labem, Bříza, Všestary a Rozběřice.

Není zcela jasné, proč obec získala své nynější jméno. V prvních písemných zmínkách je označována jako Světy, Světín, Svěci, od r. 1436 je však používán výhradně název Světí. Z vykopávek lze usuzovat, že místo bylo osídleno již v mladší době bronzové, písemné zprávy jsou však až od r. 1365, kdy obec, dvůr a kostel patřily německým rytířům v Hradci Králové. Kostel sv. Ondřeje, který je dominantou obce, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek od 3. 5.1958. (ÚSKP 26138/6-724).  V letech 1995-97 byla kompletně rekonstruována střecha a vnější omítka. V roce 2008 byla rekonstruována el. síť v kostele s vnitřním osvětlením. Nyní se připravuje rekonstrukce interiéru.

Od r. 1991 do současnosti je Světí samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. V tomto období byla provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie, telefonní sítě, místního rozhlasu, osvětlení, místních komunikací, chodníků v části obce apod.. Dále byla obec kompletně plynofikována a napojena na rozvod pitné vody. Rovněž tak bylo zřízeno místo veřejně přístupného internetu a bezdrátový místní rozhlas. V současné době je v obci evidováno 103 adres. Všechny adresy mají PSČ 503 12. Počet obyvatel se pohybuje okolo 300.  Je zde dobře fungující obchod smíšeným zbožím, knihovna, sportovní areál a hostinec „Na Zavadilce“, který je od r. 1995 majetkem obce. Od března r. 2000 je obec Světí součástí svazku obcí "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“.

Tvorba znaku a posléze praporu obce Světí se opírala o několik předloh, z nichž byla nejen pro svůj původ, ale i pro zajímavé grafické zpracování vybrána  možnost spojit heraldické symboly dvou šlechtických rodů - především to jsou Pernštejnové, dále pak Salavové z Lípy. Polcením štítu tak vznikla dvě stejná pole pro uplatnění dvou heraldických veličin: Na jedné straně je to polcená černá hlava zubra se zlatou zbrojí na stříbrném poli (Pernštejnové), druhá část je dvakrát dělena na pruhy (shora):Černý, stříbrný a červený. Tento projev je spojen s rodem Salavů z Lípy. Z pohledu výtvarného a kompozičního se jedná o nový symbol, který lze ve stejném provedení převést ze znaku na prapor se zachováním vážnosti a důstojnosti nejen pro současnost, ale i pro další řadu generací.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat