Prodej palivového dřeva - borovice u prodejny - (rezervace 6.12. čas 20:02)

Obec Světí nabízí k prodeji palivové dřevo  (4ks borovic vlevo vedle prodejny) označené reflexní barvou.

Kácení proběhne z bezpečnostních důvodů již 9.12.2016

Cena  za všechny 4 ks = 500kč

 

Borovice budou pokáceny odbornou firmou a rozmanipulovány na ploše. Zájemce je povinnen zlikvidovat veškeré větve (spálení/štěpkování)  a dřevo odvézt v co nejkratším možném termínu.

 

Rezervace provádějte pouze formou SMS na telefonu 725140033 - místostarosta.

Dotazy telefonicky kdykoliv nebo osobně v úředních hodinách.

AKTULAIZACE dne 6.12.    -    REZERVACE:. Čas rezervace 20:02, 6. Prosince (kupujicí: Diviš Jiří)

 

Krásné Vánoce

a mnoho zdraví a štěstí v roce 2017

Sbírka ošacení

Informace o sbírce ošacení v příloze.

Pozvánka na předvánoční posezení seniorů

Obec Světí Vás srdečně zve na tradiční PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ seniorů.

Podrobnosti naleznete v příloze.

Obec Světí

Obec Světí leží v mírné dolině 7,5 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořské výšce 284m. Sousedí s vesnicemi Neděliště, Předměřice nad Labem, Bříza, Všestary a Rozběřice.

Není zcela jasné, proč obec získala své nynější jméno. V prvních písemných zmínkách je označována jako Světy, Světín, Svěci, od r. 1436 je však používán výhradně název Světí. Z vykopávek lze usuzovat, že místo bylo osídleno již v mladší době bronzové, písemné zprávy jsou však až od r. 1365, kdy obec, dvůr a kostel patřily německým rytířům v Hradci Králové. Kostel sv. Ondřeje, který je dominantou obce, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek od 3. 5.1958. (ÚSKP 26138/6-724).  V letech 1995-97 byla kompletně rekonstruována střecha a vnější omítka. V roce 2008 byla rekonstruována el. síť v kostele s vnitřním osvětlením. Nyní se připravuje rekonstrukce interiéru.

Od r. 1991 do současnosti je Světí samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. V tomto období byla provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie, telefonní sítě, místního rozhlasu, osvětlení, místních komunikací, chodníků v části obce apod.. Dále byla obec kompletně plynofikována a napojena na rozvod pitné vody. Rovněž tak bylo zřízeno místo veřejně přístupného internetu a bezdrátový místní rozhlas. V současné době je v obci evidováno 103 adres. Všechny adresy mají PSČ 503 12. Počet obyvatel se pohybuje okolo 300.  Je zde dobře fungující obchod smíšeným zbožím, knihovna, sportovní areál a hostinec „Na Zavadilce“, který je od r. 1995 majetkem obce. Od března r. 2000 je obec Světí součástí svazku obcí "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“.

Tvorba znaku a posléze praporu obce Světí se opírala o několik předloh, z nichž byla nejen pro svůj původ, ale i pro zajímavé grafické zpracování vybrána  možnost spojit heraldické symboly dvou šlechtických rodů - především to jsou Pernštejnové, dále pak Salavové z Lípy. Polcením štítu tak vznikla dvě stejná pole pro uplatnění dvou heraldických veličin: Na jedné straně je to polcená černá hlava zubra se zlatou zbrojí na stříbrném poli (Pernštejnové), druhá část je dvakrát dělena na pruhy (shora):Černý, stříbrný a červený. Tento projev je spojen s rodem Salavů z Lípy. Z pohledu výtvarného a kompozičního se jedná o nový symbol, který lze ve stejném provedení převést ze znaku na prapor se zachováním vážnosti a důstojnosti nejen pro současnost, ale i pro další řadu generací.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat