Dětský den ve Světí

Pozvánka viz. příloha.

Chodníky od prodejny Hruška směr Bříza + Předměřice

Věnujte prosím pozornost následující informaci

V příloze naleznete výkresovou dokumentaci chodníků od prodejny Hruška směrem k Coufalovým a Bečičkovým.Dokumentace zahrnuje stavbu nových chodníků před nemovitostmi, rozšíření komunikace, odvodnění komunikace a opravu vjezdů k nemovitostem. Směrem od obce Bříza také stavbu nové autobusové zastávky, včetně osvětleného přechodu pro chodce a nástupiště. Od křižovatky u Tarantíkových směrem na Předměřice také  rozšíření vozovky, odvodnění, výstavbu obrub a snížených obrub v místě vjezdů k novostavbám.

Dokumentace je ve fázi připravenosti pro územní řízení, následně bude projednána na fondu dopravní infrastruktury a poté bude podána žádost o stavební povolení. Prostudujte si prosím pečlivě výkresovou dokumentaci ještě před tím než bude zahájeno stavební řízení,  aby nebylo poté nutné zásadně měnit provední stavby a opět projednávat v Praze na SFDI,  kde se hodláme ucházet o dotaci. 

V případě potřeby provést úpravu v dokumentaci mne bez zbytečného odkladu kontaktujte telefonicky (725140033) nebo osobně v úředních hodinách na OU. Nejasnosti v případě potřeby vysvětlím.

Petr Středa

 

Obec Světí

 

Obec Světí leží v mírné dolině 7,5 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořské výšce 284m. Sousedí s vesnicemi Neděliště, Předměřice nad Labem, Bříza, Všestary a Rozběřice.

Není zcela jasné, proč obec získala své nynější jméno. V prvních písemných zmínkách je označována jako Světy, Světín, Svěci, od r. 1436 je však používán výhradně název Světí. Z vykopávek lze usuzovat, že místo bylo osídleno již v mladší době bronzové, písemné zprávy jsou však až od r. 1365, kdy obec, dvůr a kostel patřily německým rytířům v Hradci Králové. Kostel sv. Ondřeje, který je dominantou obce, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek od 3. 5.1958. (ÚSKP 26138/6-724).  V letech 1995-97 byla kompletně rekonstruována střecha a vnější omítka. V roce 2008 byla rekonstruována el. síť v kostele s vnitřním osvětlením. Nyní se připravuje rekonstrukce interiéru.

Od r. 1991 do současnosti je Světí samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. V tomto období byla provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie, telefonní sítě, místního rozhlasu, osvětlení, místních komunikací, chodníků v části obce apod.. Dále byla obec kompletně plynofikována a napojena na rozvod pitné vody. Rovněž tak bylo zřízeno místo veřejně přístupného internetu a bezdrátový místní rozhlas. V současné době je v obci evidováno 103 adres. Všechny adresy mají PSČ 503 12. Počet obyvatel se pohybuje okolo 300.  Je zde dobře fungující obchod smíšeným zbožím, knihovna, sportovní areál a hostinec „Na Zavadilce“, který je od r. 1995 majetkem obce. Od března r. 2000 je obec Světí součástí svazku obcí "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“.

Tvorba znaku a posléze praporu obce Světí se opírala o několik předloh, z nichž byla nejen pro svůj původ, ale i pro zajímavé grafické zpracování vybrána  možnost spojit heraldické symboly dvou šlechtických rodů - především to jsou Pernštejnové, dále pak Salavové z Lípy. Polcením štítu tak vznikla dvě stejná pole pro uplatnění dvou heraldických veličin: Na jedné straně je to polcená černá hlava zubra se zlatou zbrojí na stříbrném poli (Pernštejnové), druhá část je dvakrát dělena na pruhy (shora):Černý, stříbrný a červený. Tento projev je spojen s rodem Salavů z Lípy. Z pohledu výtvarného a kompozičního se jedná o nový symbol, který lze ve stejném provedení převést ze znaku na prapor se zachováním vážnosti a důstojnosti nejen pro současnost, ale i pro další řadu generací.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat