Výstraha ČHMÚ

ZCZC 974
WOCZ65 OPIN 240934

          VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo: PVI_2016/57

Vydaná: pátek 24.06.2016 11:34 (09:34 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
    Praha
    Středočeský
    Pardubický
    Královéhradecký
    Liberecký
    Ústecký
    Jihomoravský
    Zlínský
    Olomoucký
    Moravskoslezský
    od pátku 24.06.2016 12:00 do soboty 25.06.2016 21:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
    Praha
    Středočeský
    Karlovarský
    Plzeňský
    Jihočeský
    Liberecký
    Ústecký
    od soboty 25.06.2016 15:00 do neděle 26.06.2016 00:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
    Pardubický
    Královéhradecký
    Vysočina
    od soboty 25.06.2016 18:00 do neděle 26.06.2016 03:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
    Karlovarský
    Plzeňský
    Jihočeský
    Vysočina
    od pátku 24.06.2016 12:00 do soboty 25.06.2016 21:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
    Jihomoravský
    Zlínský
    Olomoucký
    Moravskoslezský
    od soboty 25.06.2016 20:00 do neděle 26.06.2016 03:00S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2016/56
Výstraha rozšiřuje období platnosti výskytu velmi vysokých a vysokých
teplot, zároveň upřesňuje stupeň nebezpečí v některých krajích. Výstraha
přidává varování na výskyt velmi silných a silných bouřek.

Přes naše území bude v sobotu od západu postupovat studená fronta. Před ní
k nám bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jihu.

V pátek 24. 6. a v sobotu 25. 6. budou nejvyšší odpolední a podvečerní
teploty v nížinných a středních polohách (do 600 m n. m.) vystupovat na 32
až 36 °C. Velmi vysoké teploty, kolem 35 °C předpokládáme zejména, v Polabí
a v Dolnomoravském úvalu. Na Vysočině a v jihozápadních Čechách se budou
teploty pohybovat nejčastěji kolem 33 °C.

Při slunečném počasí v těchto dnech očekáváme pokles stratosférického ozonu
na hodnoty kolem 300 D. U., což je extrémně podprůměrný stav. Tomu budou
odpovídat i velmi vysoké hodnoty UV-indexu 8-9.

V sobotu odpoledne a večer bude přes naše území od západu přecházet studená
fronta. Na frontě předpokládáme výskyt velmi silných a silných bouřek.
Nejintenzivnější projevy předpokládáme v Čechách a na Českomoravské
vrchovině v pozdějších odpoledních a podvečerních hodinách, kdy budou
bouřky provázeny zejména nárazy větru, ojediněle kolem 25 m/s (90 km/hod),
přívalovým deštěm s krátkodými úhrny ojediněle kolem 50 mm a také kroupami.
Bouřková činnost bude během nočních hodin při postupu z Čech na Moravu
zvolna slábnout.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným
poškozením zdraví v důsledku vysokých teplot:
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy)!
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Děti do 20 kg by měly vypít 1,5 až 2 l nápojů denně, starší děti a
dospělí kolem 3 l denně. Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
-Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a
klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st. C.  Doporučení ke zmírnění
následků jevů v důsledku velmi silných bouřek:
-Pro omezení škod silným nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit
nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.),
zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými
předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
-V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok
vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých koryt,
zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů
zobrazených na stránkách ČHMÚ www.chmi.cz <http://www.chmi.cz> nebo v
aplikaci chytrého
telefonu, tabletu, apod.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík
    ve spolupráci s VGHMÚř

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce v příloze.

Bude mimo jiné projednávána projektová dokumentace k dálnici D11.

Investiční akce v roce 2016 - přehled

1/ Oprava hřbitova - oprava vnějšího povrchu hřbitovní zdi, restaurování pískovcové podezdívky, odvodnění

Temín realizace: Duben - Květen 2016

Stav: Dokončeno;   Zhotovitel: fa. Hubka

 

2/ Restaurování pískovcového plotu u hřiště a revitalizace prostranství

Termín realizace: Květen - Červenec 2016

Stav: 60% dokončeno;   Zhotovitel: fa. Kubala Opočno

 

3/ Kované plotové výplně plotu  u hřiště,  Renovace historické zvonice

Termín realizace: Červen - Srpen 2016

Stav: Zahájeno;  Zhotovitel: Kovářství RYGL

 

3/ Parkoviště pro prodejnu hruška - Kapacita 6 míst

Termín realizace: Červen-Červenec 2016

Stav: Vydáno stavební povolení s nabytím právní moci, probíhá výroba betonových prefabrikátů.   Zhotovitel: fa ASJ s.r.o

 

4/Parkoviště pro hostinec + Chodník od hospody k zastávce + nástupiště

Termín relalizace: Srpen-Září 2016

Stav: Vydáno SP s nabytím právní moci;  Zhotovitel:  fa Stavibet s.r.o. 

 

5/ Zatrubnění otevřené vodoteče v délce 27m z důvodu odklonu opěrné zdi u Drábkových

Termín realizace: Červen-Červenec 2016

Stav: Vydáno SP s nabytím právní moci, zahájeno čištění a odvodnění;  zhotovitel: fa. Pecha

 

 

6/ Chodník od prodejny k Coufalovým + další úpravy dopravní situace v dolní části obce

Termín realizace: 2017-2018 ??? 

Stav: Zahájeno UŘ + připravena PD pro UŘ

POZN:  V předešlých aktualitách našem webu jsem  uvedl několik informací a přiložil výkresovou dokumentaci. Tato stavba se netýká jen části obyvatel,  ale prakticky všech kdo mají nemovitost při hlavní silnici od prodejny Hruška na konec obce, ve směrech Bříza a Předměrice.  V obou těchto částech obce proběhne úprava např. vozovky, obrub, vjezdů atd... z toho důvodu budete vesměs všichni také účastníky stavebního řízení.

Vezměte na vědomí,  že tato akce je adminstrativně velmi náročná jelikož na ni budou čerpány prostředky z evropských fondů a ještě stále v této fázi je možné provádět úpravy v projektové dokumentaci a vyhovět případným požadavkům na drobné změny.  Ve fázi zahájení stavebního řízení a zpracovávání žádosti o poskytnutí dotace už toto možné téměř nebude.    Proto mne v  případě dotazů nebo jiných požadavků kontaktujte.

 Petr Středa

 

 

 

 

Obec Světí

 

Obec Světí leží v mírné dolině 7,5 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořské výšce 284m. Sousedí s vesnicemi Neděliště, Předměřice nad Labem, Bříza, Všestary a Rozběřice.

Není zcela jasné, proč obec získala své nynější jméno. V prvních písemných zmínkách je označována jako Světy, Světín, Svěci, od r. 1436 je však používán výhradně název Světí. Z vykopávek lze usuzovat, že místo bylo osídleno již v mladší době bronzové, písemné zprávy jsou však až od r. 1365, kdy obec, dvůr a kostel patřily německým rytířům v Hradci Králové. Kostel sv. Ondřeje, který je dominantou obce, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek od 3. 5.1958. (ÚSKP 26138/6-724).  V letech 1995-97 byla kompletně rekonstruována střecha a vnější omítka. V roce 2008 byla rekonstruována el. síť v kostele s vnitřním osvětlením. Nyní se připravuje rekonstrukce interiéru.

Od r. 1991 do současnosti je Světí samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. V tomto období byla provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie, telefonní sítě, místního rozhlasu, osvětlení, místních komunikací, chodníků v části obce apod.. Dále byla obec kompletně plynofikována a napojena na rozvod pitné vody. Rovněž tak bylo zřízeno místo veřejně přístupného internetu a bezdrátový místní rozhlas. V současné době je v obci evidováno 103 adres. Všechny adresy mají PSČ 503 12. Počet obyvatel se pohybuje okolo 300.  Je zde dobře fungující obchod smíšeným zbožím, knihovna, sportovní areál a hostinec „Na Zavadilce“, který je od r. 1995 majetkem obce. Od března r. 2000 je obec Světí součástí svazku obcí "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“.

Tvorba znaku a posléze praporu obce Světí se opírala o několik předloh, z nichž byla nejen pro svůj původ, ale i pro zajímavé grafické zpracování vybrána  možnost spojit heraldické symboly dvou šlechtických rodů - především to jsou Pernštejnové, dále pak Salavové z Lípy. Polcením štítu tak vznikla dvě stejná pole pro uplatnění dvou heraldických veličin: Na jedné straně je to polcená černá hlava zubra se zlatou zbrojí na stříbrném poli (Pernštejnové), druhá část je dvakrát dělena na pruhy (shora):Černý, stříbrný a červený. Tento projev je spojen s rodem Salavů z Lípy. Z pohledu výtvarného a kompozičního se jedná o nový symbol, který lze ve stejném provedení převést ze znaku na prapor se zachováním vážnosti a důstojnosti nejen pro současnost, ale i pro další řadu generací.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat