Program Svatováclavského posvícení 24.9. 2016

14:00 - Začátek slavností

14:30 - Úvodní slovo 

15:00 - Vystoupení Mužoretů ARTROZA Hořice

15:30  - Ukázka práce policejního psa

16:00 - Přílet a nízký průlet Standy Rogalo

16:05 - Déšť bonbónů z nebe

16:30 - Ukázka mladých hasičů

 

V průběhu celé akce:

- Prodejní a řemeslné stánky

- Perníky

- Malování na obličej

- Výroby draků a bižuterie

- Točené limonády

- Více druhů točených piv

- Cukrová vata

- Střelnice

- Prodej specialit ze zvěřiny  - vaří šéfkuchař Honza Nevrlý 

- Prodej šunkových a paprikových klobás dodaných firmou FAVO

- Prodej Světských koláčů a sladkostí

 

Atrakce:

- Jumping

- Kolotoč

- Jezdící tatra

 

V průběhu celé akce - Živá HUDBA  - Ondra Band

 

Parkování:

Při parkování dbejte pokynů pořadatele - koordinace parkovacích míst v obci bude řízena pracovníkem ve výstražné vestě. Areál hřiště bude pro vjezd osobních automobilů uzavřen po celou dobu konání akce.

 

VSTUPNÉ 20Kč/os  (všechny atrakce poté zdarma)

 

Generálním sponzorem  akce je firma Truhlářství FAVO  www.favo-truhlarstvi.cz

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Oznámení o době a místě konání voleb v obci

 

Starostka obce Světí podle zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

 

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů v okrsku Světí je volební místnost v 1. patře budovy Obecního úřadu ve Světí pro voliče s adresou místa trvalého pobytu ve Světí.

3. Telefonické spojení do volební místnosti - mobilní telefon 606 649 132.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.

5. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních důvodů požádat okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě ho okrsková volební komise navštíví v den voleb s přenosnou volební schránkou.

Svatováclavské Posvícení 2016

Obec Světí a SDH Světí Vás srdečně zve 24.9.2016 na Svatováclavské posvícení

Pozvánku naleznete v aktualitách.

Program posvícení bude zveřejněn na těchto stránkách nejpozději 48 Hodin před začátkem akce

Obec Světí

Obec Světí leží v mírné dolině 7,5 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořské výšce 284m. Sousedí s vesnicemi Neděliště, Předměřice nad Labem, Bříza, Všestary a Rozběřice.

Není zcela jasné, proč obec získala své nynější jméno. V prvních písemných zmínkách je označována jako Světy, Světín, Svěci, od r. 1436 je však používán výhradně název Světí. Z vykopávek lze usuzovat, že místo bylo osídleno již v mladší době bronzové, písemné zprávy jsou však až od r. 1365, kdy obec, dvůr a kostel patřily německým rytířům v Hradci Králové. Kostel sv. Ondřeje, který je dominantou obce, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek od 3. 5.1958. (ÚSKP 26138/6-724).  V letech 1995-97 byla kompletně rekonstruována střecha a vnější omítka. V roce 2008 byla rekonstruována el. síť v kostele s vnitřním osvětlením. Nyní se připravuje rekonstrukce interiéru.

Od r. 1991 do současnosti je Světí samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. V tomto období byla provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie, telefonní sítě, místního rozhlasu, osvětlení, místních komunikací, chodníků v části obce apod.. Dále byla obec kompletně plynofikována a napojena na rozvod pitné vody. Rovněž tak bylo zřízeno místo veřejně přístupného internetu a bezdrátový místní rozhlas. V současné době je v obci evidováno 103 adres. Všechny adresy mají PSČ 503 12. Počet obyvatel se pohybuje okolo 300.  Je zde dobře fungující obchod smíšeným zbožím, knihovna, sportovní areál a hostinec „Na Zavadilce“, který je od r. 1995 majetkem obce. Od března r. 2000 je obec Světí součástí svazku obcí "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“.

Tvorba znaku a posléze praporu obce Světí se opírala o několik předloh, z nichž byla nejen pro svůj původ, ale i pro zajímavé grafické zpracování vybrána  možnost spojit heraldické symboly dvou šlechtických rodů - především to jsou Pernštejnové, dále pak Salavové z Lípy. Polcením štítu tak vznikla dvě stejná pole pro uplatnění dvou heraldických veličin: Na jedné straně je to polcená černá hlava zubra se zlatou zbrojí na stříbrném poli (Pernštejnové), druhá část je dvakrát dělena na pruhy (shora):Černý, stříbrný a červený. Tento projev je spojen s rodem Salavů z Lípy. Z pohledu výtvarného a kompozičního se jedná o nový symbol, který lze ve stejném provedení převést ze znaku na prapor se zachováním vážnosti a důstojnosti nejen pro současnost, ale i pro další řadu generací.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat