Použitý psací stůl k odvozu

Obec Světí nabízí k odvozu starý psací stůl - k použití do dílny apod. Za odvoz.

Fotografie v příloze.

Výstraha ČMHÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo: PVI_2016/64

Vydaná: středa 13.07.2016 10:57 (08:57 UTC)

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
    Královéhradecký:(NA,TU,)
    Liberecký:(JN,LB,SM,)
    od středy 13.07.2016 18:00 do čtvrtka 14.07.2016 18:00


Tlaková níže, která se vytvoří nad Moravou, postoupí nad Polsko a kolem ní
k nám bude od severozápadu proudit chladný a vlhký vzduch.

Dnes večer a v noci na čtvrtek očekáváme od jihozápadu déšť, na severu Čech
ještě i zítra dopoledne, který bude místy i vydatný. Zejména na horách na
severu a severozápadě budou úhrny přes 35 mm za 12 h. Na návětří Krušných,
Jizerských hor a Krkonoš můžou ojediněle dosahovat úhrny i přes 60 mm za 24
h. Srážky budou ve čtvrtek večer slábnout.

Vzhledem k předpokládaným srážkám bude docházet během noci a zítřejšího dne
k vzestupům či kolísání hladin. Na tocích, které odvodňují Český les,
Šumavu a Novohradské hory a kde je po předchozích srážkách vyšší nasycenost
území, nelze vyloučit ojedinělé překročení nižších stupňů povodňové
aktivity při srážkách nad 40 mm za 6 až 12 hodin, na ostatních tocích
(zejména v povodí horní Jizery) při úhrnech 60 až 80 mm.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí
aquaplaningu.
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,
pozor na podemletí krajnic a mostů.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák, Pecha
    ve spolupráci s VGHMÚř

Obec Světí

 

Obec Světí leží v mírné dolině 7,5 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořské výšce 284m. Sousedí s vesnicemi Neděliště, Předměřice nad Labem, Bříza, Všestary a Rozběřice.

Není zcela jasné, proč obec získala své nynější jméno. V prvních písemných zmínkách je označována jako Světy, Světín, Svěci, od r. 1436 je však používán výhradně název Světí. Z vykopávek lze usuzovat, že místo bylo osídleno již v mladší době bronzové, písemné zprávy jsou však až od r. 1365, kdy obec, dvůr a kostel patřily německým rytířům v Hradci Králové. Kostel sv. Ondřeje, který je dominantou obce, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek od 3. 5.1958. (ÚSKP 26138/6-724).  V letech 1995-97 byla kompletně rekonstruována střecha a vnější omítka. V roce 2008 byla rekonstruována el. síť v kostele s vnitřním osvětlením. Nyní se připravuje rekonstrukce interiéru.

Od r. 1991 do současnosti je Světí samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. V tomto období byla provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie, telefonní sítě, místního rozhlasu, osvětlení, místních komunikací, chodníků v části obce apod.. Dále byla obec kompletně plynofikována a napojena na rozvod pitné vody. Rovněž tak bylo zřízeno místo veřejně přístupného internetu a bezdrátový místní rozhlas. V současné době je v obci evidováno 103 adres. Všechny adresy mají PSČ 503 12. Počet obyvatel se pohybuje okolo 300.  Je zde dobře fungující obchod smíšeným zbožím, knihovna, sportovní areál a hostinec „Na Zavadilce“, který je od r. 1995 majetkem obce. Od března r. 2000 je obec Světí součástí svazku obcí "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“.

Tvorba znaku a posléze praporu obce Světí se opírala o několik předloh, z nichž byla nejen pro svůj původ, ale i pro zajímavé grafické zpracování vybrána  možnost spojit heraldické symboly dvou šlechtických rodů - především to jsou Pernštejnové, dále pak Salavové z Lípy. Polcením štítu tak vznikla dvě stejná pole pro uplatnění dvou heraldických veličin: Na jedné straně je to polcená černá hlava zubra se zlatou zbrojí na stříbrném poli (Pernštejnové), druhá část je dvakrát dělena na pruhy (shora):Černý, stříbrný a červený. Tento projev je spojen s rodem Salavů z Lípy. Z pohledu výtvarného a kompozičního se jedná o nový symbol, který lze ve stejném provedení převést ze znaku na prapor se zachováním vážnosti a důstojnosti nejen pro současnost, ale i pro další řadu generací.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat