Oznámení společného jednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK

Oznámení v příloze

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat