Závěrečný účet obce Světí za rok 2016

Závěrečný účet včetně všech povinných částí v příloze.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat