Ptačí chřipka - informace od Státní veterinární správy

Dopis s informacemi v příloze

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci lépe dýchat